Banner giới thiệu

Đổi Nguồn Inverter

Sử dụng bộ đổi nguồn sine chuẩn inverter sẽ an toàn tuyệt đối cho thiết bị, âm thanh sẽ trong và hay hơn nhiều khi nghe nhạc so với các bộ đổi nguồn sóng vuông hay sóng mô phỏng. Khác với các bộ đổi nguồn sử dụng công nghệ tần số thấp (Low Frequency) và dùng biến áp sắt (tăng phô), bộ đổi nguồn sine chuẩn/ máy kích điện công nghệ tần số cao có ưu điểm gọn nhẹ hơn 3-5 lần, ít tiêu hao hơn khoảng 3-5 lần, hiệu suất tốt hơn và giá thành rẻ hơn.

GW5048D-E
Mời liên hệ

GW5048D-E

GW3648D-ES
Mời liên hệ

GW3648D-ES

GW5000D-NS
Mời liên hệ

GW5000D-NS

GW5000-NS
Mời liên hệ

GW5000-NS

GW75KHV-MT
Mời liên hệ

GW75KHV-MT

SK-SU3000e
Mời liên hệ

SK-SU3000e

X3-30T
Mời liên hệ

X3-30T

X1-1.1
Mời liên hệ

X1-1.1

X1 - 3.3S
Mời liên hệ

X1 - 3.3S

M-3048HB
Mời liên hệ

M-3048HB

M Series 33/44KW
Mời liên hệ

M Series 33/44KW

M Series 1-2.0TIE
Mời liên hệ

M Series 1-2.0TIE

M Series 5-8.0TIE
Mời liên hệ

M Series 5-8.0TIE